Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 12 Października 2017

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeprowadzono procedurę zmiany nazw następujących ulic:

  1. Ulicę Sawickiej w dzielnicy Czuchów zmieniono na ulicę Spokojną.

  2. Ulicę Generała Zawadzkiego w dzielnicy Czuchów zmieniono na ulicę Pocztową.

  3. Ulicę Kruczkowskiego w dzielnicy Czerwionka zmieniono na ulicę Księdza Hanuska.

  4. Ulicę 26 Stycznia w sołectwie Bełk zmieniono na ulicę Ramży.

Wymienione powyżej nowe nazwy ulic weszły w życie z dniem 22 września 2017 r.

Równocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Ponadto zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Pilk do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
do góry