Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 31 Maja 2017

na podstawie § 4 ust.2 uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

ogłasza dla mieszkańców dzielnicy Czerwionka konsultacjespołecznew przedmiociezmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego.

  1. Przedmiot konsultacji: zmiana nazwy ulicy Kruczkowskiego

Podstawowym celem dokonania zmiany nazwy ulicy Kruczkowskiego jest realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)

  1. W siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organów jednostek pomocniczych, których dotyczą konsultacje, zostanie wyłożona dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji.

  2. Konsultacje przeprowadzane będą w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00

  3. Punkt konsultacyjny mieści się w Czerwionce przy ul. Wolności 2A w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

  4. Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartych spotkań z mieszkańcami.

  5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy dzielnicy Czerwionka.

  6. Przed wyrażeniem opinii na piśmie osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 260/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku
top_baner
do góry