Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 30 Maja 2017

na podstawie § 4 ust.2 uchwały Nr XXII/253/16 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

ogłasza dla mieszkańców dzielnicy Czuchów konsultacje społeczne w przedmiocie zmiany nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej.

  1. Przedmiot konsultacji: zmiana nazw ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej

Podstawowym celem dokonania zmiany nazwy ulic Generała Zawadzkiego i Sawickiej jest realizacja ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744)


  1. W siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz siedzibach organów jednostek pomocniczych, których dotyczą konsultacje, zostanie wyłożona dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji.

  1. Konsultacje przeprowadzone będą w dniu 7 czerwca 2017 r. o godzinie 17:00

  2. Punkt konsultacyjny mieści się w Czuchowie przy ul. Gliwickiej 2 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6.

  3. Konsultacje przeprowadzane będą w formie otwartych spotkań z mieszkańcami.

  4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach mieszkańcy dzielnicy Czuchów.

  5. Przed wyrażeniem opinii na piśmie osoba uprawniona do wzięcia udziału w konsultacjach wpisuje się na listę osób biorących udział w konsultacjach przedkładając dowódo sobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Plik do pobrania:

1. Zarządzenie nr 259/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 maja 2017 roku

do góry