Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 17 Lutego 2017

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza przystąpienie do procedury wyłaniania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na kadencję 2017 – 2020.

Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.,o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.Z2016r.,poz.1817zpóźn.zm.), z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, które posiadają osobowość prawną, do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zgłoszenia w formie pisemnej, należy składać w Kancelari i Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie do dnia 15 marca 2017 roku. Formularz zgłoszeniowy stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl lub w Wydziale Spraw Społecznych,ul. 3 Maja 19, tel. 32 43 12 251.

Zgodnie z Uchwałą NrLI/600/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 czerwca 2010 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w skład dzie więcioosobowej Rady wchodzi pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.

 

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

  2. Formularz zgłoszeniowy

  3. Uchwała Nr LI/600/10 RM w Czerwionce-Leszczynach z dn. 25 czerwca 2010 r.

  4. Uchwała Nr XVIII-193-12 RM w Czerwionce-Leszczynach z dn. 27 stycznia 2012 r.

do góry