Strona główna/Urząd/Aktualności/Ogólnopolska kampania POSTAW NA RODZINĘ!

Ogólnopolska kampania POSTAW NA RODZINĘ!

Aktualności 18 Listopada 2010

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny został wyróżniony certyfikatem "Samorządu przyjaznego rodzinie". Certyfikat potwierdza aktywne zaangażowanie gminy w ogólnopolską kampanię "Postaw na rodzinę!".

Organizatorem akcji jest Krakowska Akademia Profilaktyki, a jak podaje jej prezes Maciej Zdziarski:"Głównym przesłaniem przedsięwzięcia jest przekazywanie informacji o roli rodziny w chronieniu dziecka przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, bójki, wagary) oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa".

Organizatorzy podkreślają, że więź z rodzicami, a także innymi członkami rodziny, stanowi najważniejszy czynnik chroniący dziecko przed niebezpiecznymi eksperymentami i raniącymi doświadczeniami. Kampania proponuje jedną z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategię Rozwijania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wielu rodziców nie zna najważniejszych potrzeb swoich dzieci. Brakuje im umiejętności wychowawczych i pomysłów na wspólne bycie z dzieckiem. Niektórzy potrzebują tylko prostych podpowiedzi i temu m.in. ma służyć kampania.

Kampania "Postaw na rodzinę" wpisuje się w nurt profilaktyki pozytywnej bazującej na wiedzy o głównych czynnikach chroniących, zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wiedzę tę wykorzystano w tekstach zawartych w materiałach edukacyjnych i ulotkach, które trafiają do naszych mieszkańców m.in. podczas organizowanych pikników, imprez, spotkań informacyjnych, zajęć edukacyjnych odbywających się na terenie naszej gminy. Ponadto wiele najnowszych materiałów dystrybuowanych będzie także za pośrednictwem szkół, BPS-u, OPS-u oraz w innych miejscach, do których mogą trafiać osoby potrzebujące wsparcia.

Do tej pory w kampanię "Postaw na rodzinę" zostały zaangażowane rady dzielnic i sołectw Czerwionki-Leszczyn. "Dzięki kampanii udało nam się promować wśród naszych mieszkańców zdrowy styl życia, pozytywne rodzinne wartości – wyjaśnia Sylwia Gruszkiewicz z Biura Polityki Społecznej UGiM. Chcieliśmy też dotrzeć do rodzin dotkniętych problemami uzależnień lub przemocy".

Zaangażowani w działania mają nadzieję, że udział w kampanii uświadomi rodzicom siłę ich wpływu na dziecko i nauczy doceniania zwykłych codziennych praktyk i gestów, które budują więź między rodzicami a dziećmi i uczą prawdziwego bycia ze sobą.


Zapraszamy na stronę internetową kampanii: www.postawnarodzine.pl

do góry