Strona główna/Urząd/Aktualności/OPS zaprasza do Klubu Integracji Społecznej

OPS zaprasza do Klubu Integracji Społecznej

Aktualności 27 Czerwca 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do udziału w projekcie pozakonkursowym pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty pozakonkursowe”.

Klubu Integracji Społecznej (KIS)

w ramach KIS będą odbywały się:

szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym, zajęcia z psychologiem, spotkania Grupy Wsparcia, spotkania terapii pedagogicznej, konsultacje z prawnikiem, zajęcia komputerowe.

Projekt jest realizowany od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

Udział w Klubie Integracji Społecznej jest bezpłatny.

Informacje:

Klub Integracji Społecznej pokój nr 7 (II piętro)

ul. Wolności 2a , 44-230 Czerwionka- Leszczyny

tel: (32) 72 316 72 lub 509 983 558

 

Projekt pozakonkursowy pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.1 „Aktywna integracja”, Poddziałanie 9.1.6 „Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty pozakonkursowe”.

do góry