Strona główna/Urząd/Aktualności/O ważnych sprawach w kawiarence

O ważnych sprawach w kawiarence

Aktualności 14 Listopada 2014

Za nami ostanie już spotkania w ramach „Kawiarenki obywatelskiej” organizowanej w ramach projektu „Senior: enter”.

W środę, 29 października, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym seniorzy spotkali się z Sandrą Mikołajczyk, Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, oraz wolontariuszami-seniorami ze Stowarzyszenia Oligos w Rybniku, natomiast dziś gościem seniorów był Grzegorz Wolnik, pełnomocnik ds. planowania, rozwoju i gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny oraz radny Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Sandra Mikołajczyk opowiedziała jak zostać wolontariuszem, jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy w świetle ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zachęcała do aktywności. Podkreśliła również rolę wsparcia udzielanego organizatorom wolontariatu.

Następnie głos zabrali wolontariusze-seniorzy ze Stowarzyszenia Oligos z Rybnika. Uczestnicy podzielili się swymi wrażeniami z początku pracy wolontariusza, opowiedzieli o obawach i nadziejach, jakie towarzyszyły im przy podejmowaniu pracy oraz o nabytych doświadczeniach w trakcie wykonywania obowiązków wolontariusza i satysfakcji, jaką ten rodzaj aktywności zapewnia.Spotkanie z Grzegorzem Wolnikiem poświęcone było w znacznej mierze polityce senioralnej realizowanej na szczeblu wojewódzkim. Rozmawiano także o kompetencjach i zakresie obowiązków w poszczególnych ogniwach samorządu terytorialnego, oraz o najważniejszych dla seniorów tematach -  ekologii, transporcie zbiorowym, służbie zdrowia, podziale środków budżetowych i roli i przeznaczeniu dotacji unijnych.

 

 

Kawiarenka obywatelska to cykl spotkań realizowanych już od maja br., propozycja skierowana jest do starszych mieszkańców Czerwionki-Leszczyn, którzy chcą włączyć się w życie swojej miejscowości. Służyć ma poznaniu się uczestników i wymianie opinii, jej celem jest także pomoc w odnalezieniu wspólnych doświadczeń i zainspirowanie uczestników do działania.

Projekt "Senior: enter" jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, Fundację Media 3.0 z siedzibą w Rybniku oraz Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

do góry