Strona główna/Urząd/Aktualności/O roli edukacji regionalnej. Konferencja „Sztuka na kółkach”

O roli edukacji regionalnej. Konferencja „Sztuka na kółkach”

Aktualności 16 Kwietnia 2018

W miniony piątek w CKE odbyła się konferencja poświęcona edukacji regionalnej w szkołach i przedszkolach, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM Rybnik, Szkołę Podstawową nr 5 oraz Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Spotkanie stanowiło okazję do prezentacji działań podejmowanych przez Gminę i Miasto na rzecz edukacji regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wartości zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce-Leszczynach - przedstawienia jego przeszłości i teraźniejszości, promocji rodowitej tradycji, wymiany doświadczeń, prezentacji talentów uczniów. Konferencję otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski, następnie głos zabrała Małgorzata Marciniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5, dziękując za współpracę organizatorom konferencji, zachęcając nauczycieli poszukiwania różnych inspiracji w doskonaleniu swej metodycznej wiedzy. Koordynująca konferencję Małgorzata Pyszny, nauczycielka języka polskiego, metodyk nauczania z WOM, wyraziła przekonanie, że zaproponowane referaty, przygotowane materiały i prezentacje posłużą promocji naszego regionu i przyczynią się do wielu nowych szkolnych inicjatyw z zakresu edukacji regionalnej.

Podczas konferencji spotkali się nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych, miłośnicy i pasjonaci edukacji regionalnej z terenu Czerwionki-Leszczyn, Gliwic, Rybnika, Żor, Mikołowa, spotkanie zaszczycili również swą obecnością zaproszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta - Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stefania Szyp, radna Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Janina Binda oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska.

O zabytkowym osiedlu patronackim - budowie i promocji marki miejsca oraz o licznych przedsięwzięciach, służących umacnianiu roli i wartości dziedzictwa, podejmowanych przez Gminę i Miasto, prezentację przedstawiła Hanna Piórecka-Nowak, rzecznik UGiM. Rzecznik zachęciła do udziału w inicjatywach skierowanych do dzieci i młodzieży, a związanych z tegoroczną Industriadą. Zaprezentowała również przewodnik wydany we współpracy z Subregionem Zachodnim Województwa Śląskiego pn. „Witaj przygodo”, dedykowany nauczycielom. Wydawnictwo zawiera scenariusze wycieczek po najbliższej okolicy, w tym - oczywiście - spotkanie ze śląskimi tradycjami na Familokach.

Anna Gudzik - nauczycielka historii i języka polskiego w SP nr 5, autorka publikacji o tematyce regionalnej i historycznej wygłosiła referat: Osada z kopalnią w tle. Czerwionka. Krótki zarys dziejów.

Kolejne prezentacje zawierały wskazówki metodyczne. O roli i znaczeniu edukacji kulturowej opowiedziała Małgorzata Pyszny. Zajęcia warsztatowe „Sztuka na kółkach” przeprowadziły Barbara Łepkowska i Katarzyna Zarzycka z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Prezentowane referaty przeplatane były występami SP nr 5 . Swe talenty zaprezentowali wychowankowie Anny Jędrzejak i Małgorzaty Pyszny.

W dalszej części spotkania nauczyciele mieli okazję zwiedzić czerwieńskie Familoki wraz z Centrum Informacji Turystycznej. Organizatorzy spotkania wyrazili nadzieję, że konferencja stanie się inspiracją do realizacji nowych wspaniałych projektów z zakresu edukacji regionalnej.

top_baner
do góry