Strona główna/Urząd/Aktualności/O przyszłości zabytkowego osiedla patronackiego w Czerwionce

O przyszłości zabytkowego osiedla patronackiego w Czerwionce

Aktualności 2 Lutego 2015

Dobiega końca pierwszy etap rewitalizacji zabytkowego osiedla patronackiego kopalni "Dębieńsko" w dzielnicy Czerwionka. O przyszłości tego, strategicznego dla rozwoju gminy i miasta, obszaru rozmawiają przedstawiciele różnych branż i środowisk, do dialogu przyłączyli się także mieszkańcy osiedla.

 

Gmina prowadziła równolegle działania w ramach rewitalizacji infrastrukturalnej oraz społecznej. Efektem pierwszego procesu jest poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni osiedla, polepszenie komfortu życia mieszkańców oraz wzbogacenie osiedla o nowy plac rekreacyjno-wypoczynkowy z fontanną, ławeczkami, skateparkiem, plenerową siłownią.

 

Rewitalizacja społeczna zaowocowała zbudowaniem wspólnoty, współodpowiedzialności, a nawet wyłonieniem lokalnych liderów. Pobudziła aktywność mieszkańców i sprawiła, że zaangażowali się w konkretne działania na rzecz poprawy jakości życia w tym miejscu.

 

 

Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta W. Janiszewskiego oraz Pełnomocnika ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki G. Wolnika w dyskusji poświęconej podsumowaniu prac oraz kierunków dalszych działań uczestniczyli: Marian Uherek – dyrektor ZGM-u, Piotr Łuc – dyrektor ZDiSK-u, Celina Cymorek- dyrektor OPS-u, Mariola Czajkowska – dyrektor MOK-u, Lucyna Król - naczelnik wydziału planowania przestrzennego, Grzegorz Kowalski - naczelnik wydziału inwestycji i remontów, Andrzej Wacirz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych oraz Hanna Piórecka-Nowak - rzecznik prasowa UGiM.

 

„Wykonaliśmy szereg prac, ale mamy świadomość, że to dopiero początek działań związanych z zabytkowym osiedlem patronackim w Czerwionce. O tym miejscu musimy myśleć kompleksowo, priorytetem jest mieszkaniec, jednak osiedle nie powinno pełnić funkcji wyłącznie mieszkaniowych” - podkreślał G. Wolnik.

 

Osiedle nie może stać się pozbawionym życia i aktywności „skansenem” urbanistyczno-architektonicznym. Rozmawiano więc o dostosowaniu budynków familoków do zmieniających się potrzeb mieszkańców, o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na konieczne inwestycje, o krótko- i długofalowych celach promocji tego unikalnego w skali gminy, regionu i kraju miejsca, roli kultury w rewitalizacji, oraz konieczności pobudzania i wspierania w początkowej fazie aktywności oddolnej.

 

W miniony czwartek w Miejskim Ośrodku Kultury – placówce zlokalizowanej na terenie osiedla patronackiego - odbyło się spotkanie z mieszkańcami.

Uczestniczyło w nim szereg osób, które pozyskały granty finansowe w ramach prowadzonej wcześniej rewitalizacji społecznej, podjęły konkretne działania na rzecz poprawy jakości życia w tym miejscu.

 

„Dziękujemy za Państwa postawę, za aktywność, zaangażowanie w życie lokalnej społeczności za chęć działania, dokonywania zmian – witał zgromadzonych burmistrz W. Janiszewski. - Chciałbym, abyśmy wspólnie wypracowali najlepsze rozwiązania, stworzyli warunki, które będą Państwu sprzyjały w codziennym życiu. Rewitalizację rozpoczęliśmy od infrastruktury towarzyszącej budynkom, pozyskaliśmy na ten cel środki z puli Unii Europejskiej. W pierwszym rozdaniu środków unijnych, niestety, nie było możliwości pozyskania dotacji na remont budynków mieszkaniowych. Przygotowaliśmy jednak obszerny projekt i obecnie kończymy jego pierwszy etap. Pragnę podkreślić, że to dopiero początek długiej drogi inwestycji w tym miejscu. Dziś zapraszamy Państwa do dialogu, ale chcielibyśmy także zachęcić do dalszego zaangażowania i aktywności”.

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowali szereg dobrych praktyk związanych z projektem „Odnowa naszej miejscowości, dzięki lokalnej aktywności”, przedsięwzięcie stanowiło odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców. W ramach projektu, mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w szeregu różnorodnych działań, poprawiających jakość życia na osiedlu – tworzyli skwery, klomby kwiatowe, rabatki, porządkowali przestrzeń wokół budynków, ale także podnosili własne kwalifikacje zawodowe, poprawiali samoocenę, zdobywali nowe umiejętności i pasje.

 

Andrzej Wącirz, naczelnik Biura Funduszy Zewnętrznych podkreślił rolę mieszkańców w tworzonym nowym Lokalnym Programie Rewitalizacji. „Nie da się przeprowadzić procesu rewitalizacji bez udziału mieszkańców. Przedstawienie potrzeb, oczekiwań i problemów mieszkańców ukierunkuje działania urzędników” - zaznaczał. Zachęcił do aktywnego włączenia się w konstruowanie dokumentu, przedstawił także możliwości finansowania konkretnych działań na terenie osiedla w ramach puli środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

 

Plany i działania inwestycyjne, którymi objęte jest zabytkowe osiedle patronackie omówił również dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Uherek.

 

Rejon, zgodnie z założeniami, jest jednym z obszarów strategicznych, kluczowych dla rozwoju miasta, przy czym należy podkreślić konieczność zachowania i pielęgnowania tradycji i charakteru osiedla familoków.

 

 

„Proces rewitalizacji prowadzimy z szacunkiem i w oparciu o dziedzictwo historyczne i kulturowe. Osiedle może stanowić perłę promocyjną gminy. Jednak we wszystkich działaniach priorytetem dla nas jest mieszkaniec – to osiedle ma zmieniać się dla Państwa i wspólnie z Państwem. To mieszkańcy pełnią rolę ambasadorów tego miejsca, przewodników i opiekunów osiedla – bezcenne są Wasze opowieści, obyczaje, żywa godka śląska, ciekawostki z pierwszej ręki. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej realizacji celów, będą Państwo dumni z miejsca, w którym mieszkacie. Chcielibyśmy także otworzyć to osiedle dla osób z zewnątrz. Nie da się tego zrobić bez odpowiedniej promocji - oznakowania tras spacerowych, przygotowania materiałów promocyjnych, map, przewodników, wyjątkowych gadżetów promujących miejsce” - wyjaśniała H. Piórecka-Nowak.

 

W budynku przy ul. Mickiewicza 10 powstaje Punkt Informacji Turystycznej. Zgodnie z projektem rewitalizacji osiedla, dofinansowanym z puli środków unijnych, utworzona w tym miejscu ma zostać tradycyjnie umeblowana śląska izba. W punkcie informacji pracował będzie także opiekun izby – ta osoba ma być odpowiedzialna za inicjowanie działań promocyjnych, profesjonalne i atrakcyjne oprowadzanie grup turystów, wnioskowanie o budżety, ma być łącznikiem dla różnych grup zainteresowanych aktywnością społeczną i promocją osiedla.

 

„Chcielibyśmy także zasugerować Państwu możliwość założenia stowarzyszenia sympatyków osiedla, które mogłoby odegrać ważną rolę w działaniach rozwojowych miejsca – inicjowanie działań, pozyskiwanie środków na różnego rodzaju inicjatywy, przedsięwzięcia i imprezy” - zachęcała H. Piórecka-Nowak.

 

Agnieszka Lupa, mieszkanka osiedla zabrała głos w dyskusji:

„Dzięki projektowi aktywizacji mieszkańców poznałam grupę kobiet, które borykały się z podobnymi problemami. Tak powstała „Aktywna kobieta - klub rękodzieła z Czerwionki-Leszczyn i okolic”. Od początku istnienia cel był jeden, pobudzić do działania ludzi poprzez możliwość wytwarzania rękodzieła. Głównie kobiety, które podobnie jak ja, nie pracują i żyją tylko dla domu i dzieci. Projekt się spodobał i dzięki pomocy otrzymanej w ramach projektu mogłyśmy działać. Obecnie nasza grupka liczy ok. 7 kobiet, które na spotkania przychodzą regularnie. W marcu startujemy do udziału w kolejnym konkursie grantowym. W planach naszej grupy jest, oczywiście, stworzenie stowarzyszenia, ale również wyjście z warsztatami do szkół i grup lub organizacji, które byłyby zainteresowane współpracą z nami. Może udałoby się zorganizować jakiś jarmark rękodzieła na terenie osiedla familoków?”

 

„Ostatnio w tym miejscu dużo się dzieje. Zmienia się przestrzeń i zmieniają się ludzie. Jesteśmy dumni z nowego placu rekreacyjno-wypoczynowego, pokazujemy go znajomym, którzy nas odwiedzają, chodzimy na spacery w to miejsce i wspólnie staramy się pilnować placu przed ewentualnymi dewastacjami. Działania integrujące mieszkańców naprawdę dały wiele dobrego. Warto robić coś dla siebie i dla miejsca, w którym się mieszka. Może potrzeba nam jeszcze odrobiny wsparcia organizacyjnego, ale jesteśmy chętni, aby działać” - mówiła z zaangażowaniem Anna Machnik.

 

O kolejnych działaniach dotyczących zabytkowego osiedla patronackiego będziemy informować.

 

Mieszkanki Czerwionki-Leszczyn, które chciałyby dołączyć do grupy „Aktywna kobieta – klub rękodzieła” prosimy o kontakt poprzez portal społecznościowy Facebook:

https://www.facebook.com/groups/533445453423368/?ref=bookmarks

 

 

Drodzy Mieszkańcy osiedla i gminy, podzielcie się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami związanymi z osiedlem. Jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze pomysły na to miejsce. Zastanówmy się wspólnie nad przyszłością familoków. Piszcie do nas o tym, co można zrobić od razu, a co zostawić na później, dzielcie się ciekawostkami, wspomnieniami związanymi z tym miejscem, przesyłajcie ciekawe zdjęcia, współczesne i archiwalne, napiszcie, czym są dla Was czerwieńskie familoki. Liczymy także na Wasze zaangażowanie, dobre pomysły i energię zdolną wprowadzić je w życie.

Na Waszą korespondencję czekamy pod adresem:

 

top_baner
do góry