Strona główna/Urząd/Aktualności/O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego

O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego

Aktualności 13 Sierpnia 2012

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu pn.: "O krok do przodu! Szkolenia z języka angielskiego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich). Projekt umożliwia bezpłatne skorzystanie z nauki języka angielskiego, akcentując jej praktyczną stronę. W szczególności szkolenie ma przełamać bariery językowe oraz umożliwić zainteresowanym zdobycie umiejętności swobodnej konwersacji. Zajęcia będą odbywać się w okresie od września 2012r. do stycznia 2013r. Szkolenie skierowane jest do osób zamieszkujących tereny sołectw Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. W projekcie mogą zatem wziąć udział mieszkańcy Bełku, Książenic, Palowic, Przegędzy, Stanowic, Szczejkowic. Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla osób nie potrafiących posługiwać się językiem angielskim (wcale lub w stopniu uniemożliwiającym swobodną konwersację). W pierwszej kolejności do udziału w projekcie przyjmowane będą osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.
Projekt realizowany jest przez Fundację Business for Future wraz z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.

Rekrutacja odbywa się od 13.08.2012r. i trwa do końca miesiąca.

Szczegółowe informacje oraz regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy: urzad/strona114.html

do góry