Strona główna/Urząd/Aktualności/Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Aktualności 10 Sierpnia 2016

Ośrodek Pomocy Społeczej w Czerwionce-Leszczynach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek do dnia 31 sierpnia wraz z kompletem dokumentów, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku złożenia wniosku kompletnego w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

W okresie świadczeniowym oraz zasiłkowym 2016/2017 należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Jednocześnie informujemy, że do dochodu, na podstawie którego ustala się prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wlicza się dochód z tytułu niewykorzystanej ulgi na dziecko, który wykazany był w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 na formularzu PIT/UZ. Uzyskany z tego tytułu dochód należy wykazać na oświadczeniu członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.).

do góry