Strona główna/Urząd/Aktualności/Nowelizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka - Leszczyny

Nowelizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka - Leszczyny

Aktualności 14 Października 2009

W lutym br. Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny przystąpiła do opracowania Nowelizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka - Leszczyny. Konsultacje społeczne dotyczące projektu odbywały się w dniach od 11 lutego do 20 marca 2009 r. Równocześnie z konieczności dostosowania niniejszego Programu do przepisów regulujących zasady sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko czyli ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z poźn. zmianami ). Na tej podstawie, zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 ww. ustawy, w związku z art. 47 oraz art. 49 ww. ustawy Burmistrz Gminy i Miasta wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katopwicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla nowelizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czerwionka - Leszczyny".

Dokumenty do pobrania:

top_baner
do góry