Strona główna/Urząd/Aktualności/Nowe stawki za wywóz odpadów

Nowe stawki za wywóz odpadów

Aktualności 21 Listopada 2013

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na podstawie zebranych informacji o funkcjonowaniu nowego systemu gospodarki odpadami, Burmistrz zaproponował obniżkę opłat.

 

Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny proponuje się stawki:

 - 10,50 zł miesięcznie od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez nie więcej niż 4 osoby

 - 8 zł miesięcznie od osoby – dotyczy nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 4 osoby, przy czym stawka dotyczy osoby piątej i każdej kolejnej.

 

W tej chwili trwają konsultacje projektu uchwały, która najprawdopodobniej trafi pod obrady Rady Miejskiej w grudniu. Nowe stawki obowiązywać więc będą od nowego roku.

Zmiana opłaty wiąże się z obowiązkiem składania przez mieszkańców nowej deklaracji, to wymóg ustawowy. Ustawodawca nie przewidział możliwości dokonania zmiany w systemie, chociażby samej wysokości stawek.

Deklaracje można będzie przesyłać pocztą lub składać osobiście w UGiM. Aby ułatwić mieszkańcom złożenie dokumentów, pracownicy wydziału Gospodarowania Odpadami z pewnością będą pełnić dyżury. O szczegółach będziemy Państwa informować.„Od momentu wejścia w życie nowych przepisów analizujemy wszystkie informacje. Od lipca ilość odpadów znacznie wzrosła, ale mamy nadzieję, że po kilku pierwszych miesiącach dane wykażą już tendencję malejącą. Zależało nam szczególnie na możliwości zastosowania preferencyjnych stawek dla rodzin wielodzietnych. Pamiętać należy, że pieniądze pochodzące z opłat mieszkańców mogą być przeznaczone wyłącznie na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami. Gmina nie może do systemu dopłacać, a ewentualnej nadwyżki nie wolno jej przeznaczyć na żadne inne wydatki. Chciałbym także podkreślić, że nie jesteśmy obojętni na uwagi mieszkańców i wszelkie problemy staramy się rozwiązywać na bieżąco. Zachęcamy do kontaktowania się z pracownikami Wydziału Gospodarowania Odpadami – odwiedzając Urząd, telefonując lub korzystając z poczty elektronicznej” - podkreśla Burmistrz Wiesław Janiszewski.

 

do góry