Strona główna/Urząd/Aktualności/Nietypowa lekcja języka polskiego. Bełkowski projekt ŚCIŚLE FAJNE

Nietypowa lekcja języka polskiego. Bełkowski projekt ŚCIŚLE FAJNE

Aktualności 5 Sierpnia 2013

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk otrzymało dofinansowanie z programu dotacyjnego, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty - dodaj do ulubionych", na realizację projektu pn.: "Ściśle fajne".

Celem strategicznym Programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty - dodaj do ulubionych" jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji językowej poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.

W ramach Programu złożono 218 wniosków. Wyłoniono 32 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów. Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 51 wniosków. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się projekt Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk pn.: "Ściśle fajne".

Projekt "Ściśle fajne" ma na celu budowanie kompetencji językowych i popularyzacji rzadko używanych słów oraz promocji zagadnień związanych z nauką języka polskiego wśród młodzieży w wieku 12-16 lat z obszaru wiejskiego powiatu rybnickiego poprzez stworzenie interaktywnej platformy internetowej, na której zostanie przeprowadzony Wielki Test Językowy Powiatu Rybnickiego z postacią z lokalnej legendy, Rozbójnikiem Ramżą. W ramach projektu zostanie przeprowadzona kampania wideo ze znanymi osobami z regionu, zostanie także stworzona gra komputerowa online z wykorzystaniem bohatera lokalnej legendy, Rozbójnika Ramża.

Termin realizacji projektu: 17 lipiec 2013r. - 15 listopad 2013r.
Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

do góry