Strona główna/Urząd/Aktualności/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Aktualności 2 Maja 2016
"Narodowy Program Rozoju Czytelnictwa" - Priorytet 3 to program dotyczący wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
 
Celem programu jest m.in.:
 
  • zwiększenie atrakcyjności ofert bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.
W ramach pierwszej edycji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Wydział Edukacji złożył wnioski dla 14 szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, z czego cztery z nich zostały zakwalifikowane do dofinansowania, natomiast pozostałe przeszły pozytywnie ocenę formalną, nie zostały jednak zakwalifikowane do dofinansowania ze względu na brak środków. Program pozwoli na podejmowanie działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z bibliotekami publicznymi.

Wsparcie finansowe projektu (szkoły zakwalifikowane do dofinansowania):
 
  1. Zespół Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach (Gimnazjum Nr 3) – 5 000,00 zł.
  2. Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach (Szkoła Podstawowa Nr 5) – 15 000,00 zł.
  3. Zespół Szkół Nr 5 w Bełku – 15 000,00 zł.
  4. Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach – 5 000,00 zł.
Łączna wartość otrzymanego wsparcia finansowego to: 40 000,00 zł.  W tej kwocie 80% środków pochodzi z budżetu państwa, a 20 % to środki własne gminy.
Realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 przypada na lata 2016-2020.
do góry