Strona główna/Urząd/Aktualności/Najstarsze dzieje Książenic. Zapraszamy na spotkanie z autorem książki poświęconej historii sołectwa

Najstarsze dzieje Książenic. Zapraszamy na spotkanie z autorem książki poświęconej historii sołectwa

Aktualności 8 Kwietnia 2013
Wydawnictwo Illustris oraz Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy zapraszają na spotkanie promocyjne książki "Najstarsze dzieje Książenic" historyka Damiana Halmera.

"Najstarsze dzieje Książenic" to naukowe opracowanie historii wsi Książenice i najbliższej okolicy do końca XIV wieku. Wydawnictwo to, choć po części jest dziełem z zakresu szeroko pojętej historii regionalnej, to jednak pisane było jako praca naukowa, oparta na możliwie jak najszerszej bazie źródłowej i dostępnych opracowaniach. Mimo to język pracy i sposób podejścia do tematu powinny - taką w każdym razie mam nadzieję - przypaść do gustu także wszystkim tym, którzy nie są zawodowymi historykami.

Książka to efekt ponad dwóch lat pracy i ponad ośmiu lat zainteresowań dziejami ziemi rybnickiej w średniowieczu. A wieś Książenice, o czym zapewne mało osób wie, była jedną z najstarszych, ważniejszych i ciekawszych pod względem dziejów osad w regionie.

Książka została pozytywnie zaopiniowana m.in. przez prof. dr-a hab. Jerzego Sperkę, znanego mediewistę, dyrektora Instytutu Historii UŚ w Katowicach i dr Bogdana Klocha, dyrektora Muzeum w Rybniku.

Publikację wsparły finansowo Uniwersytet Śląski w Katowicach i Sołectwo Książenice.

Spotkanie promocyjne obędzie się w Szkole Podstawowej w Książenicach w dn. 11.04.2013 (czwartek) o godz. 18.00. W jego trakcie autor nie tylko przybliży książkę i zawarte w niej informacje, ale także przedstawi krótki referat "Książenice - zwykła niezwykła wieś" opowiadający o tym, dlaczego miejscowość ta w średniowieczu była jedną z najważniejszych w okolicy.
Podczas spotkania będzie możliwość rozmowy z autorem oraz nabycia książki w promocyjnej cenie. Wstęp wolny.

O autorze:
Damian Halmer, historyk, muzealnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie doktorant. Zajmuje się dziejami Ślaska w średniowieczu oraz procesami osadniczymi, wiele miejsca poświęca terenom pogranicznym i ziemi rybnickiej. Autor kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i w Czechach, redaktor prac zbiorowych.
do góry