Strona główna/Urząd/Aktualności/Najlepsza w kraju. Jolanta Szejka sołtysem roku

Najlepsza w kraju. Jolanta Szejka sołtysem roku

Aktualności 16 Kwietnia 2013

Jolanta Szejka, sołtys sołectwa Bełk w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny została zwyciężczynią konkursu "Sołtys roku". Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest redakcja miesięcznika "Gazeta Sołecka" oraz Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. 

Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej. 

Kapituła konkursu przy ocenie zgłoszeń kieruje się głównie następującymi kryteriami:

  • wpływem działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej, 
  • materialnymi rezultatami działalności, 
  • rezultatami działalności ponadlokalnej, 
  • czasem sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu z efektami działalności, 
  • planami związanymi z działalnością sołectwa. 


"Przyznane wyróżnienie jest dla mnie zaszczytem – mówi laureatka. - Odbieram je jako wyraz uznania dla podejmowanych działań i mobilizację do dalszej pracy. Jestem dumna, że dzięki doskonałej współpracy z władzami gminy oraz mieszkańcami Bełku nasza wieś z roku na rok pięknieje. Nagroda to także wspaniała ogólnopolska promocja dla sołectwa i całej gminy".

Jolanta Szejka pełni funkcję sołtysa od dziewięciu lat. Jest pełna energii i pomysłów. Nie boi się wyzwań, ani napotykanych trudności. Jest wzorem do naśladowania dla wielu osób, które włączają się w życie samorządowe i działalność społeczną.


"Współpraca pomiędzy gminą a sołectwem układa się modelowo – komentuje gratulując laureatce burmistrz Wiesław Janiszewski. - Jolanta Szejka jest osobą, która integruje społeczeństwo oraz aktywizuje do wspólnego działania. Lista jej osiągnięć jest bardzo długa".

Zainicjowane, współorganizowane i zrealizowane inwestycje komunalne w sołectwie:
1)Opracowanie Planu Rozwoju Sołectwa Bełk,
2)Remont chodnika przy ul. Wolności,
3)Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy i budowa trybun na boisku piłkarskim,
4)Budowa chodnika przy ul. Palowickiej,
5)Remont nawierzchni dróg: ul. Główna i ul. Wolności,
6)Budowa zatoki autobusowej,
7)Budowa chodnika przy ul. Głównej,
8)Remont sołtysówki,
9)Otwarcie Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach- można bezpłatnie realizować kursy dokształcające, korzystać z Internetu i pomocy edukacyjnych,
10) Budowa placu zabaw dla dzieci tzw. "Słonecznego Placu",
11)Remont ulic: Szymochy, Karola Miarki, Piasta, Nalepy, Szerokiej, Szczejkowickiej,
12) Adaptacja pomieszczeń na nową sołtysówkę,
13) Montaż fotoradaru,
14) Montaż dodatkowych punktów oświetleniowych,
15) Zadaszenie estrady na Słonecznym Placu
16) Wybudowanie chodnika i przejścia dla pieszych przy ul. Głównej
17) Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 w Bełku
18) Remont zabytkowego kościoła pw. Marii Magdaleny .
Przybliżona wartość inwestycji: 2 130 000 zł 

Organizacja wspólnych akcji społecznych z mieszkańcami:
1)Ogrodzenie parafialnego cmentarza,
2)Prace renowacyjne na "Wzgórzu Lukasów",
3)Organizacja "Białej Soboty",
4)Powiększenie i utwardzenie miejsc parkingowych w centrum Bełku,
5)Wiosenne akcje "Sprzątanie świata",
6)Organizacja festynu rodzinnego,
7)Montaż "witaczy",
8)Organizacja halowego turnieju piłki nożnej o puchar sołtysa Bełku,
9)Organizacja imprezy – Harcerskie spotkanie pokoleń,
10) Organizacja imprezy "Nasz festyn – wspólna zabawa", który brał udział w kampanii ogólnopolskiej "Czerwiec aktywnych społeczności",
11) Współorganizacja dożynek powiatowych Bełk-Palowice,
12) Współorganizacja obchodów 80-lecia Ludowego Klubu Sportowego Bełk,
13) Udział w I Turnieju Wsi w Palowicach,
14) Organizacja II Turnieju Wsi w Bełku,
15) Współorganizacja jubileuszu 60-lecia KGW w Bełku,
16) Coroczna organizacja dożynek, babskich combrów, festynów rodzinnych, spotkań opłatkowych, zabaw andrzejkowych, balów sylwestrowych
17) Ulicówka. Trzecia edycja
18) Gala rock'n'rollowa 2012
19) Dożynki powiatowe 2012 – współudział przy organizacji

Działalność wykraczająca poza funkcje sołtysa:
1)Jolanta Szejka jest radną Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, pełni funkcję Przewodniczącej Komisji ds. działalności gospodarczej, promocji i rozwoju.
2)Sprawuje funkcję przewodniczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Rybnickiego 
3)Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk
4)Brała udział w programie Akademii Kobiet Aktywnych w ramach projektu "Stereotyp, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich" realizowanym przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji,
5)Założenie i zarejestrowanie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk,
6)Założenie strony internetowej www.belk.pl,
7)Wytyczenie, opisanie ścieżki edukacyjnej "Śladami Belka",
8)Udział w konkursie Najpiękniejsza Wieś Województwa Śląskiego, wyróżnienie w kategorii : najlepsza strona internetowa www.belk.pl,
9)Realizacja projektu "Jest takie miejsce na ziemi – jubileusz 150 lecia neogotyckiej kaplicy" na Wzgórzu Lukasów,
10)Realizacja projektu: "Ulicówka" – turnieju piłki nożnej reprezentacji ulic miejscowości Bełk,
11)Udział w licznych szkoleniach , warsztatach , seminariach na temat działalności organizacji pozarządowych,
12)Udział w spotkaniach Koła Gospodyń Wiejskich, zarządu Ludowego Klubu Sportowego Bełk, Ochotniczej Straży Pożarnej
13)Współpraca przy organizowaniu Gminnego "Jarmarku Wielkanocnego" oraz "Święta Makówek".

Źródła finansowania sołectwa: fundusz sołecki, środki z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz środki pozyskane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, którego prezesem od początku istnienia jest Jolanta Szejka.

Celem stowarzyszenia jest nie tylko wszechstronny rozwój wsi, ale także współpraca z organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej i wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. A wszystko to w powiązaniu z propagowaniem regionalnych produktów, ochroną krajobrazu, promocją walorów regionalnych oraz kreowaniem przedsiębiorczości na terenach wiejskich poprzez rozwój turystyki. 

Jolanta Szejka od 2006 r. współpracuje ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów jako liderka grupy odnowy wsi Bełk. Wzięła udział w programie Akademii Kobiet Aktywnych w projekcie "Stereotyp, a równe szanse kobiet i mężczyzn w środowiskach wiejskich". 

    – Działa na rzecz integracji społeczności lokalnej i ochrony tożsamości wiejskiej, a swoje doświadczenia zdobyte podczas wielu szkoleń i spotkań wykorzystuje w rozwijaniu postaw prospołecznych wśród mieszkańców swojego sołectwa – podkreśla Ferdynand Morski, dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 
    – Jolanta Szejka jest osobą niezwykle wszechstronną, otwartą na nowe wyzwania. Posiada predyspozycje, aby przewodzić społeczności lokalnej. Jest zawsze blisko ludzi, a daleko od polityki – zgodnie twierdzą członkowie Rady Sołeckiej sołectwa Bełk. Jolanta Szejka odbierze puchar dla "Sołtysa roku" 7 czerwca br. Uroczystości zorganizowane przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów odbędą się w Senacie RP.

do góry