Strona główna/Urząd/Aktualności/Nagroda za rewitalizację zabytkowego osiedla familoków

Nagroda za rewitalizację zabytkowego osiedla familoków

Aktualności 21 Kwietnia 2015

Dziś w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, podczas trwającego Europejskiego Kongresu Ekonomicznego, odbyła się gala wręczenia nagród za najlepsze inwestycje samorządowe minionego roku - Top Inwestycje Komunalne 2015. Jedno z dziesięciu wyróżnień, przyznanych przez kapitułę konkursu, wręczono Czerwionce-Leszczynom za rewitalizację zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko”. Ta inwestycja zdobyła także niezwykle cenne wyróżnienie internautów – czytelników Portalusamorządowego.pl, którzy wybrali rewitalizację czerwieńskich familoków, jako najlepszą z inwestycji, przeprowadzonych przez samorządy w Polsce.

 

„Miasta i gminy odgrywają szczególną rolę w procesie zmian, jakie przechodzi Polska i jej gospodarka. Stąd, stałe zainteresowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego tematyką inwestycji komunalnych. Grono dzisiejszych laureatów to przykłady najlepszych praktyk inwestycyjnych polskich samorządów” - zaznaczył Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, inicjator kongresu.

 

Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

„Tegoroczna edycja konkursu to ponad sto zgłoszeń nadesłanych przez samorządy i spółki komunalne z całej Polski oraz ponad 78 tysięcy oddanych przez czytelników portalu głosów na wszystkie nominowane inwestycje” - dodał Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl.

Z wytypowanych najlepszych 25 projektów, Rada Konsultacyjna wyłoniła zwycięskie, równorzędne Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce.

Zwyciężyły inwestycje z miast: Czerwionka-Leszczyny (rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko”), Gdańsk (Europejskie Centrum Solidarności), Katowice (NOSPR) , Łódź (Inkubator Kultury – Art_Inkubator), Sopot (Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej), Wrocław (Afrykarium na terenie ZOO we Wrocławiu), Dąbrowa Górnicza (Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa”), Mszana Dolna (Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich), Olsztyn (Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym), nagrodę przyznano także Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego za Budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Celem inwestycji, zrealizowanej w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny, była poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla patronackiego kopalni „Dębieńsko” oraz utworzenie towarzyszącej infrastruktury rekreacyjnej.

„Znaleźć się w gronie tak zacnych laureatów, to dla Czerwionki-Leszczyn zaszczyt. Ta inwestycja dotyczy naszej perły architektonicznej, osiedla familoków. Dostrzegliśmy olbrzymi potencjał rekreacyjny, turystyczny i promocyjny miejsca, do odwiedzenia którego serdecznie zapraszamy. Naszym celem była jednak, przede wszystkim, poprawa jakości życia mieszkańców zabytkowego osiedla. Chciałbym zaznaczyć, że to dopiero początek szeroko rozumianej rewitalizacji miejsca” - mówił, odbierając statuetkę Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

„Zauważamy dużą siłę pomysłu i oddziaływania tego projektu. Nasza miejscowość znalazła się w gronie tak dużych miast jak Wrocław, Katowice, Łódź, czy Gdańsk - zostaliśmy zauważeni. To dla nas powód do radości, ale przede wszystkim do dalszej pracy” - dodał Pełnomocnik ds. Planowania, Rozwoju i Gospodarki w UGiM Czerwionka-Leszczyny Grzegorz Wolnik.

 

W skład Rady Konsultacyjnej konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 wchodzą: Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC, Sławomir Majman, prezes PAIiIZ, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Polkowicki, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Piotr Wojaczek, prezes KSSE.

 

Główne kryteria oceny, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu, to: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

do góry