Strona główna/Urząd/Aktualności/Nagroda za działania na rzecz aktywizacji seniorów

Nagroda za działania na rzecz aktywizacji seniorów

Aktualności 29 Października 2013
 

Izabela Malik, kierownik Punktu Terenowego nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach została laureatką nagrody „Pracownik socjalny roku”. Konkurs organizuje miesięcznik „Głos Pedagogiczny”, a uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w miniony piątek w Warszawie podczas VIII Kongresu dla Pedagogów Szkolnych i Pracowników OPS.

 

Komisja sędziowska w skład której wchodzili wieloletni pracownicy socjalni i pedagodzy główną nagrodę w konkursie „Pracownik Socjalny Roku 2013” przyznała Anicie Branicy-Dryce z OPS w Warszawie za akcję „Wakacyjny Zakątek” skierowaną do dzieci zagrożonych wykluczeniem  na ternie tarchomińskich blokowiskach.

Drugie miejsce ex aequo zajęły: Izabela Malik z projektem „Nie mam czasu na starość” oraz Magdalena Theus z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku za projekt „Każdy może pomóc”.

 

Jurorzy serdecznie gratulowali  i życzyli kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Projekt PT nr 2 OPS w Czerwionce-Leszczynach pod nazwą  „Nie mam czasu na starość” realizowany był od lutego 2012 do maja 2013 r., jego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a co za tym idzie zorganizowanie społeczności lokalnej osób starszych zamieszkujących dzielnicę Leszczyny.

„Chcieliśmy zaktywizować seniorów, uświadomić im potencjał, jakim dysponują, pobudzać zaradność osób starszych, podnieść  ich samoocenę, zintegrować środowisko seniorów, ale ważna okazała się także integracja międzypokoleniowa” – wylicza szereg śmiałych celów Izabela Malik. - Grupa osób, która przyjęły nawet nazwę - „Seniorzy z Zameczku” w czasie trwania projektu trzykrotnie powiększyła liczbę członków. Między osobami obcymi rozwinęły się nowe znajomości i przyjaźnie. Seniorzy są aktywni społecznie, uświadomili sobie drzemiący w nich potencjał oraz kompetencje, okazali swoją wrażliwość na drugiego człowieka, rozbudziła się w nich chęć realizowania zainteresowań. Nie brakuje nowych inicjatyw i chęci do działania. Współpraca z seniorami pozwoliła także zmienić wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej, który przestaje być kojarzony z rozdawnictwem pieniędzy, a coraz częściej jednak z różnorodnymi działaniami aktywizującymi lokalną społeczność” – wyjaśnia laureatka.

 

Do przesłania swojego zgłoszenia zachęciła Izabelę Malik dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Celina Cymorek przekonując, że działania na rzecz Organizowania Społeczności Lokalnej warte są zaprezentowania w ogólnopolskim konkursie.

„Nagroda stanowi dowód, że prace podejmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej idą w dobrym kierunku. Zakres obowiązków pracowników socjalnych nie jest łatwy. Inicjują i prowadzą działania mające na celu poprawę sytuacji osób, rodzin i grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu, dotkniętych niedostatkiem lub zagrożonych wykluczeniem bądź wykluczonych społecznie. Praca w ramach Organizowania Społeczności Lokalnej przynosi im wiele satysfakcji. Swoim zaangażowaniem, wiedzą, umiejętnościami zmieniają życie seniorów na lepsze” - podkreśla Celina Cymorek.

 

 

 

 

do góry