Strona główna/Urząd/Aktualności/Nagroda dla świetlicy

Nagroda dla świetlicy

Aktualności 1 Października 2012

Już po raz trzeci Wojewoda Śląski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i Śląski Kurator Oświaty przeprowadzili konkurs na najlepiej zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania pn. "Wakacje: Bezpiecznie, Zdrowo i Zabawnie". Bezkonkurencyjni w rywalizacji okazali się wychowankowie i wychowawcy Świetlicy Terapeutyczno- Środowiskowej w Czerwionce-Leszczynach.

Celem konkursu - jak podają organizatorzy - jest promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

Do udziału w konkursie należało zgłaszać reportaże ze zrealizowanego nieodpłatnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym. Reportaż powinien zawierać opis i dokumentację fotograficzną.

Konkurs, jak co roku, był adresowany do organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania. Głównymi autorami fotoreportażu nadesłanego z Czerwionki-Leszczyn były dzieci – wychowankowie świetlicy. Wsparciem służyli także wychowawcy, w szczególności: Joanna Lebek, Danuta Cuper, Monika Kuś i Bożena Pisulska. "Informacja o zwycięstwie bardzo nas zaskoczyła. Była to, oczywiście, bardzo miła niespodzianka" - przyznają zgodnie autorzy pracy.

"Co roku podczas wakacji organizujemy dla ok. 40 dzieci dzienny wypoczynek. Najbardziej oczekiwanym efektem naszej pracy jest zadowolenie dzieci. Jednak, zdajemy sobie sprawę, że wakacje muszą być dla naszych podopiecznych przede wszystkim bezpieczne. Dlatego już z początkiem letnich wakacji zaczęliśmy uświadamiać naszych wychowanków, co do czyhających na nich niebezpieczeństw. Zorganizowaliśmy cykl warsztatów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w bliskości zbiorników wodnych, bezpieczeństwa w sieci internetowej oraz pierwszej pomocy. Zorganizowaliśmy także szereg wycieczek, zabaw, gier i turniejów sportowych. Nagroda to wspaniałe docenienie naszej wakacyjnej pracy" – podkreślają wychowawcy świetlicy.

W skład Jury konkursu wchodzili przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.

Jury konkursu oceniało otrzymane prace według następujących kryteriów:
a) poziom realizacji hasła przewodniego konkursu z uwzględnieniem elementów edukacyjnych dot. bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu,
b) zawartość merytoryczna programu,
c) nowatorstwo pomysłów,
d) wartość artystyczna i oryginalność pracy.

Spośród nadesłanych fotoreportaży Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce - Świetlica Terapeutyczno-Środowiskowa w Czerwionce Leszczynach
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu
III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 18 im. Wł. Broniewskiego w Dąbrowie Górniczej

Nagrody w konkursie:
1 – miejsce sprzęt sportowy o wartości do 1000zł
2 – miejsce sprzęt sportowy o wartości do 750zł
3 – miejsce sprzęt sportowy o wartości 550zł.

do góry