Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2017 roku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

Nabór wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych w 2017 roku w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 5 Września 2016

INFORMACJA

 

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ogłasza rozpoczęcie przyjmowania wniosków o wykonanie przez mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny inicjatyw lokalnych w 2017 roku. Wnioski można składać w terminie do 19 września 2016 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej nr 9.

Zakres przedmiotowy składanych wniosków o inicjatywę lokalną w 2017 roku powinien dotyczyć w szczególności rozbudowy lub remontu budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Inwestycyjny charakter zadań powinien przynieść konkretne efekty w zakresie poprawy warunków życia dla wspólnot lokalnych.

Zarządzenie Burmistrza w powyższej sprawie Nr 377/16 z dnia 2 września 2016 roku oraz wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnejopublikowane w BIP pod adresem internetowym:

 


 

Pliki do pobrania:


  1.   Pełna treść informacji

  2. Zarządzenie Nr 377/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 września 2016 roku w sprawie powiadomienia mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w 2017 roku wraz z załącznikami

  3. UCHWAŁA NR LI/599/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  4. UCHWAŁA NR LIV/683/10 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/599/10 z dnia 25 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

  5. Wniosek o wsparcie inicjatywy lokalnej


 


 

do góry