Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów

Nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów

Aktualności 12 Stycznia 2016

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2016: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

 1. CEL KONKURSU: zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.
 2. ADRESACI KONKURSU: Młode podmioty, czyli organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
 3. Dotacje można przeznaczyć na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
  • zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
  • adaptacji lokalu,
  • podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
  • osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
  • poszerzenia zakresu świadczonych usług,
  • pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2016 ROKU: 300.000,00 złotych
 5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: do 3 lutego 2016 r., godzina 23:59:59
 6. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW:
  • Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 1 kwietnia do 31 maja 2016 roku.
  • Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 5.000 złotych.
  • Wkład własny:  minimum 5%  (wnoszony w formie finansowej).


Szczegłółowe informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej http://www.slaskielokalnie.pl

Jednocześnie zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej (ul. 3 Maja 19, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, telefon: 733928283), gdzie udzielane jest nieodpłatne doradztwo przy przygotowywaniu wniosków.

do góry