Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych

Aktualności 17 Listopada 2016

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 531/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2016 roku rozpoczął się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.), z zakresu pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, mogą zwrócić się do Burmistrza Gminy i Miasta z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 30 listopada 2016 roku.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 531/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie utworzenia listy przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych.

  2. Formularz wniosku o wpisanie na Listę Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych biorących udział w pracach komisji konkursowych d/s. zaopiniowania złożonych ofert na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)


 

top_baner
do góry