Strona główna/Urząd/Aktualności/Nabór na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Nabór na ławników sądowych na kadencję 2016 – 2019

Aktualności 11 Maja 2015

Zgodnie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach do końca października 2015 roku, wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Rybniku

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach w piśmie z dnia 28 kwietnia 2015 r. wystąpił do Rady Miejskiej o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

do Sądu Okręgowego w Gliwicach:

7 ławników, w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy,

do Sądu Rejonowego w Rybniku:

10 ławników, w tym 5 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy.

 

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

 

Karty zgłoszenia kandydatów wraz z niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.:

poniedziałek 7.30 – 17.00

wtorek, środa, czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 14.00

w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ul. Parkowa 9, I piętro, pokój nr 10.

 

Szersze informacje w sprawie wyborów oraz karty zgłoszenia kandydata na ławnika, wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w zakładce Rada Miejska - „Nabór na ławników sądowych”.

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 32 429 59 35

 

top_baner
do góry