Strona główna/Urząd/Aktualności/Mieszkania chronione w Leszczynach

Mieszkania chronione w Leszczynach

Aktualności 17 Lipca 2013

Od czerwca na terenie naszej gminy funkcjonują tzw. mieszkania chronione, przeznaczone dla bezdomnych matek.

Pięć jednopokojowych mieszkań stworzono w budynku przy ul. ks. Pojdy w dzielnicy Leszczyny. Zamieszkały w nich kobiety, które współpracują z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej i chcą zmienić swoją sytuację życiową.

"Szansę na miejsce w mieszkaniu chronionym mają kobiety, które korzystają z pomocy w formie pracy socjalnej, uczestniczą w projekcie aktywizacji społecznej i zawodowej, podejmują zatrudnienie. Także matki, które starają się odzyskać dzieci umieszczone wcześniej w pieczy zastępczej. To mieszkanie dla kobiet, które chcą wrócić do "normalnego" życia – wyjaśnia Celina Cymorek, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Pobyt w mieszkaniu chronionym odbywa się w drodze decyzji kierującej, wystawionej przez dyrektora OPS. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pacy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu lub też jej przedstawicielem ustawowym.
Uzgodnienia dotyczą: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielnienia osoby lub programu wspierania osoby.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się osobom pełnoletnim na czas określony. "Mieszkania mają charakter rotacyjny, a okres, na jaki są przydzielane zależy od indywidualnej sytuacji osoby i możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkania we własnym zakresie" - dodaje C. Cymorek.

Remont i adaptacja pomieszczeń budynku została przeprowadzona przez pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach. Zadanie kosztowało ok. 40 tys. zł.
"Prace trwały około dwóch miesięcy. Wymieniony został piec centralnego ogrzewania, naprawiliśmy instalację c.o. i wodno-kanalizacyjną. Odświeżyliśmy i pomalowaliśmy wszystkie pomieszczenia. Na nowo wyposażyliśmy całą kuchnię" - mówi dyrektor ZGM-u Marian Uherek.

Do dyspozycji kobiet znajduje się kuchnia, świetlica, którą w razie potrzeby można również zaadaptować na dodatkowe mieszkanie, łazienki oraz pięć pokoi.

Na terenie obiektu znajduje się także wydzielona część, którą przeznaczono do dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Cztery jednopokojowe mieszkania są aktualnie remontowane przez PCPR.

do góry