Strona główna/Urząd/Aktualności/Medal KEN dla Danuty Korus

Medal KEN dla Danuty Korus

Aktualności 7 Listopada 2015

15 października 2015 roku w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości wręczone zostały Medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty. Za szczególną pracę na rzecz edukacji i wychowania Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Danuta Korus, nauczycielka Przedszkola nr 10 oraz Harcmistrzyni Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny.

Medal wręczył Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty. „Szkoła oparta jest na tradycji. Bez względu na to, jakie innowacyjne programy i zmiany dostosowane do potrzeb współczesności są w niej wdrażane, autorytet dyrektora i nauczycieli jest podstawą do budowania szkoły wymagającej, a jednocześnie przyjaznej i radosnej. Bardzo Państwu dziękuję za wysiłek i zaangażowanie w codzienną pracę na rzecz edukacji” – mówił Stanisław Faber podczas uroczystości uhonorowania nauczycieli oraz osób zasłużonych dla rozwoju edukacji w naszym województwie.

„W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą Pani Danuta Korus zawsze wykazywała się rzetelnością, kompetencją, wytrwałością i wielkim zaangażowaniem w sprawy wychowania młodego pokolenia mieszkańców Gminy i Miasta”- napisano w uzasadnieniu nadania medalu. Od 20 lat D. Korus pełni funkcję drużynowej 10 Gromady Zuchowej „Wilusiowe Ludki”. Gromada ta w 2013 i 2014 roku zdobyła tytuł Mistrzowskiej Gromady Zuchowej nadawanej przez Komendanta Chorągwi Śląskiej. W swojej pracy D. Korus stara się rozwijać mocne strony dzieci, poprzez rozszerzanie zainteresowań i uzdolnień maluchów. Z jej inicjatywy zorganizowano szereg różnego rodzaju wydarzeń oraz inicjatywy o charterze charytatywnym.

Za swoją pracę społeczną otrzymała już szereg odznaczeń państwowych i branżowych.

„To zaszczytne wyróżnienie – mówi o medalu Danuta Korus – jednak największą nagrodą i radością jest dla mnie codzienne spotkanie z dziećmi”.

do góry