Strona główna/Urząd/Aktualności/Marszałek powołał Wojewódzką Radę Pożytku

Marszałek powołał Wojewódzką Radę Pożytku

Aktualności 23 Marca 2016

Organizacje pozarządowe z naszego regionu mają już swoich reprezentantów w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, którą powołał Marszałek – Wojciech Saługa. W skład rady wchodzą przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, przedstawiciele Marszałka Województwa Śląskiego, przedstawiciel Wojewody Śląskiego oraz najliczniejsze grono przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Reprezentantami subregionu zachodniego województwa śląskiego w radzie ze strony sektora pozarządowego zostali: Piotr Dominiak zgłoszony przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Marcin Stempniak, którego kandydaturę przedłożyła federacja Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego. Przez najbliższe 3 lata trwania kadencji rady, gremium 27 osób, stanowiące ciało doradcze Marszałka w obszarach związanych przede wszystkim ze sferą pożytku publicznego, będzie również pracowało nad zwiększeniem roli mieszkańców w kreowaniu polityki regionalnej. Ważnym podkreślenia jest także fakt, że poza głównymi kompetencjami rady do jakich należą m.in. opiniowanie aktów prawa miejscowego, konsultowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi czy wyrażania opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych zlecanych organizacjom społecznym, rada może także sama inicjować i proponować skuteczne rozwiązania w obszarze współpracy mieszkańców z samorządem regionalnym.

„Należy zatem mieć nadzieję, że dzięki powołaniu rady i reprezentacji naszego subregionu na szczeblu wojewódzkim, wzrośnie poziom rozpoznawalności inicjatyw obywatelskich podjętych przez aktywnych społeczników oraz pozostałych mieszkańców z naszej części regionu, które mogą być również dobrymi praktykami w skali całego województwa” - zauważa Marcin Stepmniak, Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach.

O powołaniu rady i jej składzie można więcej przeczytać na stronach:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8186&id_menu=

http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=10&kart=0&art=1457345884

 

 

 

do góry