Strona główna/Urząd/Aktualności/MZK - udogodnienia dla pasażerów

MZK - udogodnienia dla pasażerów

Aktualności 15 Stycznia 2015

Przy ośmiu najbardziej uczęszczanych przystankach autobusowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zamontowane zostały elektroniczne tablice informacyjne. Tablice są częścią projektu, na którego realizację Międzygminny Związek Komunikacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. „To jeden z najnowocześniejszych systemów w Polsce” - podkreśla dyrektor biura MZK Benedykt Lanuszny.

 

Tablice wyświetlają informacje dotyczące autobusów – numer linii, kierunek kursu, godzinę odjazdu z przystanku, ewentualnie - czas opóźnienia, a także bieżącą datę i godzinę oraz aktualne wiadomości związane z komunikacją miejską. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zamontowane zostały na następujących przystankach:

 

Bełk Szpital (kier. Czerwionka)

1 szt.

Czerwionka Centrum 

2 szt.

Czerwionka Ośrodek Zdrowia

2 szt.

Dębieńsko Centrum (kier. Czerwionka)

1 szt.

Leszczyny Osiedle

1 szt.

Leszczyny Skrzyżowanie (kier. Rybnik)

1 szt.

 

To nie jedyne nowe rozwiązania, jakie czekają od stycznia br. pasażerów MZK. Dzięki pozyskanej dotacji unijnej na projekt pn. "Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informatycznymi" wprowadzono także:

System e – biletu

Papierowy bilet został zamieniony na elektroniczny - w formie dyskietki, który funkcjonuje jako bilet jednorazowy na okaziciela oraz okresowy imienny. Każdy pasażer wsiadający i wysiadający jest zobowiązany do zbliżenia go do elektronicznego kasownika w celu odczytu karty e-biletu.

System zarządzania taborem autobusów

System ten zapewni bieżącą informację o miejscu, w którym dany autobus się znajduje poprzez wmontowany układ geolokalizacji. Powiązany jest z systemem tablic informacyjnych wyświetlających aktualne rozkłady jazdy.

System monitoringu i powiadamiania w autobusach

Zamontowanie monitoringu we wszystkich autobusach realizujących zadania Związku zwiększy bezpieczeństwo pasażerów. Zabezpieczy między innymi pasażerów przed kradzieżami, a także pojazd przed aktami wandalizmu. 

System strony internetowej

W ramach kompleksowego systemu zostaną stworzone serwisy internetowe:

portal eBOK - służący jako podstawowy kanał informacyjny pomiędzy użytkownikami kart e-biletu, a Biurem Obsługi Klienta MZK

 portal użytkownika karty e-biletu - po zalogowaniu przez pasażera portal umożliwia m.in. dostęp do historii płatności, doładowanie karty, składanie wniosków do MZK i in.

 Więcej: http://e-biletmzkjastrzebie.com/

Uruchomione zostało także Biuro Obsługi Klienta w siedzibie Związku, w którym będzie

można nabyć e-bilet, a także złożyć wszelkie wnioski dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej na terenie działania MZK.

 

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 14, 5 mln zł.

do góry