Strona główna/Urząd/Aktualności/Młodzi kontra śląski rynek pracy

Młodzi kontra śląski rynek pracy

Aktualności 21 Maja 2009

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w projekcie"Młodzi kontra Śląski Rynek Pracy"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 240 bezrobotnych osób, poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o staże, oraz mozliwość założenia własnej działalności gospodarczej.

Cel ogólny projektu będzie osiągany poprzez realizację celów szczegółowych, na które składają się:

 • Poprawa atrakcyjności młodzieży na śląskim rynku pracy, będąca wynikiem wzmocnienia ich pewności i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • Zmiana myślenia BO w stosunku do alternatywnych form zatrudnienia
 • Promocja przedsiębiorczości wśród BO
 • Umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy młodą osobą bezrobotną a potencjalnym pracodawcą
 • Określenie predyspozycji zawodowych osób pozostających bez zatrudnienia.

Projekt obejmuje następujące BEZPŁATNE formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe,
 • Cykl szkoleń. Zakres tematyczny szkoleń obejmuje:
  • Autoprezentację,
  • Tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
  •  Negocjacje,
  • Zakładanie własnej działalności gospodarczej,
  • Prawo pracy.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie staż w wybranej firmie województwa śląskiego i otrzyma stypendium stażowe.

Uczestnikami projektu mogą być osoby poniżej 25 roku życia:

 • Pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy lub poszukujące pracy),
 • Niewykonujące innej pracy zarobkowej (na podstawie umowy powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych),
 • Nieuczące się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym, zaocznym albo eksternistycznym,
 • Zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU :

Agnieszka Kotela - Koordynator projektu - 032/781 49 97, akotela@rig.katowice.pl
Grażyna Sekścińska - Specjalista ds. Promocji i Organizacji - 032/351 11 88, gsekscinska@rig.katowice.pl 
Monika Wnuk - Specjalista ds. Rekrutacji i Szkoleń - 032/35 111 99, mwnuk@rig.katowice.pl

mlodzi@rig.katowice.pl

do góry