Strona główna/Urząd/Aktualności/Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla bezrobotnych

Aktualności 4 Lutego 2013

Podczas Komisji Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju, która odbyła się 28 stycznia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Bierza, podsumowała czas aktywnej współpracy z poszukującymi pracy oraz pracodawcami z terenu gminy.

Omówiła również działalność działającego od września 2010 w Czerwionce-Leszczynach. 

Od września 2010 r. bezrobotni z terenu Czerwionki-Leszczyn mogą korzystać z pomocy jaką oferuje PUP na miejscu, bez konieczności wyjazdu do Rybnika. 

"Skróciliśmy drogę do urzędu pracy dla mieszkańców i to, jak podkreśla większość bezrobotnych, jest bardzo ważne. Zniknęły uciążliwości w postaci dojazdów, tutejsi bezrobotni mogą załatwić wszystko na miejscu. To także oszczędność czasu i pieniędzy związanych z podróżą do Rybnika" - podkreśliła T. Bierza.

Mieszkańcy gminy, wcześniej zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku, w punkcie konsultacyjnym otrzymują pełne wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Zostają objęci usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego, w tym również informacji zawodowej. W czerwieńskim punkcie możliwe jest również pobieranie wszelkich zaświadczeń dotyczących zarejestrowania.

Punkt czynny jest od poniedziałku do czwartku. Pracują w nim trzy osoby, przeniesione z Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. 

Według stanu na 31.12.2012 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku zarejestrowanych było łącznie 6850 osób, w tym:

z obszaru powiatu rybnickiego: 2168 osób,
z obszaru G i M Czerwionka-Leszczyny: 1302 osoby.

Jak podkreślała T. Bierza, wraz z utworzeniem LPIK znacznie poprawiła się współpraca z pracodawcami z terenu gminy. W ubiegłym roku pracownicy punktu przeprowadzili 54 wizyty w firmach z terenu gminy. W trakcie wizyt udało się nawiązać współpracę z lokalnymi pracodawcami, czego efektem było pozyskanie kilkudziesięciu ofert pracy do realizacji. 
Zgłoszono 358 ofert pracy oraz 606 stanowisk pracy.

Wydano 1873 skierowania do pracy. Blisko 300 osób podjęło stałą pracę, 200 – staż, 58 skorzystało z prac społecznie użytecznych. 111 osób odmówiło propozycji przyjęcia pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy zorganizował 6 giełd pracy, w siedzibie PUP w Rybniku zorganizowano ponadto giełdy dla dwóch pracodawców z Czerwionki-Leszczyn, w których uczestniczyło łącznie 26 bezrobotnych. 

W czerwcu 2012 r. zorganizowano na terenie gminy "Objazdowy jarmark ofert pracy" dla osób poszukujących pracy i zainteresowanych zmianą dotychczasowego zatrudnienia. "Podczas jarmarku uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z lokalnymi ofertami pracy, ofertami prac sezonowych oferowanych przez Młodzieżowe Biuro Pracy z Rybnika,ofertami agencji pracy, a także ofertami pracy za granicą. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stanowiska pracy oferowane przez market Intermarche" - powiedziała T. Berza. 

W 2012 roku liderzy klubu pracy przeprowadzili w LPIK trzy szkolenia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Uczestniczyły w nich 33 osoby bezrobotne z terenu Czerwionki-Leszczyn, które na szkoleniach poznały zasady i techniki konstruowania skutecznego CV, ocenili swoje miejsce na rynku pracy, szanse, możliwości oraz potencjał. Dowiedzieli się również, jakie możliwości rozwoju zawodowego oferowane przez PUP Rybnik są dla nich najbardziej odpowiednie.

Doradcy zawodowi zrealizowani następujące zadania dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy:
objęcie indywidualnymi poradami zawodowymi: 374 osoby
objęcie indywidualnymi informacjami zawodowymi: 149 osób
Prowadzono także szereg grupowych porad zawodowych.

"Cenimy sobie współpracę z gminą. Przebiega ona wręcz modelowo – podkreślała T. Bierza. - Mamy doskonały kontakt z jednostkami – OPS-em oraz ZGM-em i śmiało możemy mówić o wymiernych efektach tej współpracy. Bardzo dobra jest także współpraca z pracodawcami działającymi na lokalnym rynku, zwłaszcza nowym inwestorem, właścicielem marketu Intermarche. Blisko 30 osób znalazło w tym miejscu pracę – co w obecnych warunkach stanowi bardzo dobry rezultat".

Aktualnie w gminie zarejestrowanych jest 1388 bezrobotnych, w tym 849 kobiet.

Blisko 500 osób nie ma żadnego doświadczenia zawodowego, blisko 400 - żadnych kwalifikacji zawodowych. 120 - to matki samotnie wychowujące dzieci, które ze względu na opiekę nad dziećmi, nie są w stanie podjąć pracy.

Najwięcej ofert pracy czeka na wykwalifikowanych fachowców – łatwiej im znaleźć pracę niż nawet osobom posiadającym wyższe wykształcenie – szczególnie absolwentom kierunków, którymi rynek jest już przesycony.

Jak podaje T. Bierza - pracownicy PUP borykają się również z problemem osób, które rejestrują się, a nie zależy im na podjęciu pracy. "Kiedy na korytarzu ogłoszona zostaje informacja, że są nowe oferty i pracownicy wydają skierowania, pomieszczenia urzędu pustoszeją. Niedawno mieliśmy osobę, która była zarejestrowana jedenaście razy. Wreszcie otrzymała skierowanie do pracy. Po dwóch godzinach wróciła do nas z drukiem L 4" - relacjonuje dyrektor Bierza. 

top_baner
do góry