Strona główna/Urząd/Aktualności/Lokalny Program Rewitalizacji - zachęcamy do wypełnienia ankiety

Lokalny Program Rewitalizacji - zachęcamy do wypełnienia ankiety

Aktualności 30 Marca 2015
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku. Ważne jest, by mieszkańcy czynnie włączyli się w opracowanie niniejszego dokumentu. 
 
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiety, której celem jest określenie kierunków rozwoju miejscowości, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Ankietę można uzupełnić, klikając w poniżej zamieszczony link:
 
 
Ankieta dotyczy dzielnic: Czerwionka i Leszczyny, w których zostały wyznaczone obszary problemowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.
 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku wyznaczy kierunki dalszych działań w celu pozyskiwania środków unijnych i określi, które przedsięwzięcia są priorytetowe z punktu widzenia poprawy sytuacji społeczności naszego miasta, integracji jego mieszkańców, rozwoju lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz zrównoważonego rozwoju obszaru.

W miniony czwartek w konsultacjach uczestniczyli mieszkańcy Leszczyn.

Wskazywali mocne i słabe strony swojej dzielnicy, omawiali potrzeby w zakresie przyszłych inwestycji miejskich. Analizowali możliwości i kierunki rozwoju dzielnicy.

 

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny jest opracowywany w ramach projektu pn. Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego. 
Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Więcej na temat projektu:

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/diagnoza_potencjalu_rozwojowego.html

do góry