Strona główna/Urząd/Aktualności/Leszczyńskie porozumienie

Leszczyńskie porozumienie

Aktualności 22 Lutego 2008

W dniu 22 lutego 2008 roku w sali domu Kultury przy ul. Ligonia 2 w Czerwionce-Leszczynach odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Subregionu Zachodniego. Podczas spotkania samorządowcy podpisali Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013. Program stanowi istotny instrument wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego i możliwia w drodze pozakonkursowej wybór kluczowych dla rozwoju projektów. Ich wartość wynosi prawie 59 mln euro. Wśród projektów znajdują się:

  • Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne - etap I,
  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce, 
    e-Administracja w powiecie rybnickim,
  • Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Leszczynach.
  • Lista rezerwowa obejmuje II etap zmiany funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne.

W spotkaniu uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, wicemarszałek Zbyszek Zaborowski, poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Staś i przedstawiciele samorządów subregionu zachodniego.

 

 

do góry