Strona główna/Urząd/Aktualności/Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

Aktualności 26 Listopada 2013
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz.U. z 2012r. poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2013r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Dochód ten będzie ustalany na podstawie przepisów art. 3 oraz art. 5 ust. 4-4b ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.), a wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka został określony w załączniku nr 15 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013 poz. 3).
W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną bądź przysposobieniem przed dniem 1 stycznia 2013r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych. (bez kryterium dochodowego)

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach. tel. 032 4318 – 100 lub 032 4312 – 039 wew. 22
do góry