Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Aktualności 15 Stycznia 2014

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu pn. „Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki te przyznane zostały w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu zawiązane zostało partnerstwo 8 samorządów: Rybnika, Czerwionki-Leszczyn, Godowa, Gorzyc, Jastrzębia-Zdroju, Mszany, Świerklan i Żor. Celem naszych działań w ramach projektu jest określenie wpływu autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego na rozwój obszaru oraz określenie dalszych kierunków rozwoju. Budowa autostrady A1 w sposób istotny zmieniła warunki komunikacyjne wewnątrz subregionu zachodniego województwa śląskiego. Z uwagi na krótszy czas dojazdu wyraźnie zacieśniły się relacje, powiązania funkcjonalne pomiędzy gminami zlokalizowanymi wokół A1. Powiązania te, chociaż niezaprzeczalnie istnieją, to jednak nigdy nie były przedmiotem analiz.

Jednym z działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentu strategicznego określającego obszar funkcjonalny. Zadanie to wykonuje Fundacja Kreatywny Śląsk z siedzibą w Rybniku. Istotnym elementem mającym wpływ na ostateczny kształt tego dokumentu będą wyniki konsultacji społecznych, do udziału w których serdecznie Państwa zapraszam. W celu ich przeprowadzenia przygotowana została krótka ankieta, o której wypełnienie bardzo proszę. Chciałbym zapewnić, iż ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Państwa odpowiedzi posłużą jedynie do celów badawczych. Bardzo ważna jest dla nas Państwa opinia o tym jak budowa autostrady A1 wpłynęła na funkcjonowanie zarówno Państwa, jak i całego obszaru  zlokalizowanego w jej sąsiedztwie.

Wypełnioną ankietę prosimy odesłać w wersji elektronicznej na adres: bfz@czerwionka-leszczyny.com.pl  

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura Funduszy Zewnętrznych pod numerami telefonu 32 42 959 87, 32 42 959 89.

Termin nadsyłania ankiet upływa 31 stycznia 2014 roku.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w przedsięwzięcie i poświęcony czas.


Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Ankieta dla organizacji pracodawców

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
top_baner
do góry