Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”

Aktualności 17 Lipca 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 17.07.2017 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „Sawickiej” na „Spokojna”.

W terminie od 17.07.2017 r. do 24.07.2017 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: mg@czerwionka-leszczyny.pl
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Mienia i Geodezji, tel. (32) 42 959 86, 99


Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 376/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 lipca 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "Sawckiej" na "Spokojna"

 2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały
 

do góry