Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”

Aktualności 9 Sierpnia 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 09.08.2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2016r. poz. 1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany nazwy ulicy „26 Stycznia” na „Ramży”.

W terminie od 09.08.2017r. do 16.08.2017r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: mg@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należydo kompetencji Wydziału Mienia i Geodezji, tel. (32) 42 959 86,99.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 426/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 sierpnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy "26 stycznia" na "Ramży" oraz projekt uchwały

 2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 do góry