Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 8 Lutego 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 9.02.2017 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.


W terminie od 9 lutego 2017r. do 15 lutego 2017r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.


Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: eiz@czerwionka-leszczyny.com.pl
 3. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

 

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Ekologii, tel. (32) 429 59 97, 98


Do pobrania:

 1.  Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2.02.2017r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


top_baner
do góry