Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach ...

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach ...

Aktualności 4 Kwietnia 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-LeszczynyInformacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 03.04.2017r.w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.,poz.1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 03.04.2017r. do 10.04.2017r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, lub Rady, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie
uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminyi MiastaCzerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:ron.n@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem:32 4311 760;


Udzielanie
wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel.32 42 959 71.

Pliki do pobrania:

1.Zarządzenie nr 157/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maraca 2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na nieruchomościach stanowiących własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

 

top_baner
do góry