Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 19 Grudnia 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 19.12.2016r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.z 2016r., poz.1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 19.12.2016 r. do 27.12.2016 r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, lub Rady, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: ed@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 17 600;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 11, tel. 32 43 17 600.

 


Pliki do pobrania:

 

 1.  Zarządzenie Nr 633/16 Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny z dnia 16.12.2016r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

 2. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
 3.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry