Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice

Aktualności 17 Sierpnia 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 17.08.2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U.z 2016r. poz.1817 z późn.zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie nadania nazwy ulicy „Czynu Społecznego” w sołectwie Stanowice

W terminie od 17.08.2017r. do 23.08.2017r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:mg@czerwionka-leszczyny.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Mienia i Geodezji, tel.(32) 42 959 86,99.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr 431/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 16 sierpnia 2017 roku dotyczące przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy "Czynu Społecznego" w sołectwie Stanowice oraz projekt uchwały

 2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


 

top_baner
do góry