Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Aktualności 15 Lutego 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 15.02.2017 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego   i podatku leśnego.

W terminie od 15.02.2017 r. do 22.02.2017r. ww. podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, lub Rady, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

  1. w formie pisemnej na adres:
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
    ul. Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
    (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: rp@czerwionka-leszczyny.com.pl

  1. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32 43 11 760;


Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Finansowo - Budżetowego, Referat Podatków Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, ul. Parkowa 9, tel. 32 42 959 71.


Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz projekt uchwały.

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


top_baner
do góry