Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności 15 Lutego 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 16.02.2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminą Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.Uz 2016 poz. 1817), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W terminie od 16.01.2017r. do 22.02. 2017r. ww.podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminyi Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9,44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Gospodarowania Odpadami.

 
Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projekt uchwały

2.  Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwałytop_baner
do góry