Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały dot. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... na 2018 rok

Konsultacje projektu uchwały dot. uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ... na 2018 rok

Aktualności 5 Października 2017

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 6 października 2017r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

W terminie od 6 października 2017r. do 20 października 2017 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sps.n@czerwionka-leszczyny.pl,
  3. za pośrednictwem faksu pod numerem: 32/ 43 11 760.

Na wniosek minimum 3 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje mogą mieć również formę bezpośredniego otwartego spotkania.

 

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych tut. Urzędu, ul. 3 Maja 19,  tel. 32/ 43 12 251. 

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok.

 

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie Nr 567/17 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 3.10.2017r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
  2. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 (załącznik do projektu uchwały)
  3. Pełna treść ogłoszenia
  4. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


do góry