Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualności 2 Czerwca 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 2 czerwca 2016r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.239), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W terminie od 02 czerwca 2016r. do 08 czerwca 2016r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

(decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta)

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: go.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 43 11 760

 

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Wydziału Gospdarowania Odpadami.


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 216/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 maja 2016r. oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
  2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


.

top_baner
do góry