Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania ...

Aktualności 27 Kwietnia 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 28 kwietnia 2016 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust .3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2014r.poz. 1118 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związkuz powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 28 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r.w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adrese-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Biura Rady nr tel. 32 42 959 35

 
Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenienr 162/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz załącznik do zarządzeniaprojekt uchwały

 2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry