Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka...

Aktualności 7 Marca 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 07 marca 2016r., w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014.1118 z późn.zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

W terminie od 07 marca 2016r. do 13 marca 2016r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.

 

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

1. w formie pisemnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej),

2. pocztą elektroniczną na adres e-mail:

3. za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4312039

 

Udzielenie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach dotyczącej zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach należy do kompetencji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ul. 3 Maja 36b, tel. 32/43 12 039).


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 87/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 marca 2016r. oraz załącznik do zarządzenia – projekt uchwały
  2. Wzór zagłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały


do góry