Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2017

Aktualności 15 Stycznia 2013

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 16 stycznia 2013 r. w celu poznania opinii rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. W związku z powyższym ogłasza przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na lata 2013 – 2017".

W terminie od 16 stycznia 2013 r. do 29 stycznia 2013 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
1.w formie pisemnej na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Czerwionka – Leszczyny ul. Ligonia 5 c, 44-238 Czerwionka – Leszczyny ( decyduje data wpływu do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ),
2.pocztą elektroniczną na adres e-mail zgm@czerwionka-Leszczyny.com.pl 
3.za pośrednictwem faksu pod numerem 32 4311593

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii w przedmiocie w/w uchwały należy do kompetencji Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tel. (32) 4311440 lub 4311232 wew. 14

Pliki do pobrania:

do góry