Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w  sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego ...

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w  sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego ...

Aktualności 25 Kwietnia 2016

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w  sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny


Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny


Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego na terenie Gminy i  Miasta Czerwionka-Leszczyny i organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2014.1118 z późn.zm.), działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związkuz powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zwalczania roślin gatunków barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski) i barszcz Mantegazziego (Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny,

W terminie od 26 kwietnia 2016 r. do 2 maja 2016 r. w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminyi Miasta);

 2. pocztą elektroniczną na adrese-mail: sm@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760;

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Straży Miejskiej nr tel. 32 42 959 49


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenienr 152/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz załącznik do zarządzeniaprojekt uchwały

 2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

top_baner
do góry