Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku.

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku.

Aktualności 13 Lutego 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach: 

Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2012 roku. 

Treść projektu programu i treść formularza do zgłaszania uwag poniżej:

Dokumenty te są także dostępne w siedzibie Zarządu Dróg i Służbach Komunalnych przy ul. Polnej 6 w Dzielnicy Leszczyny 

Konsultacje odbywać się będą w dniach 23-24 lutego 2012 roku w godzinach między 9:00 a 12:00 w siedzibie Zarządu Dróg i Służbach Komunalnych przy ul. Polnej 6 w Dzielnicy Leszczyny, a prowadził je będzie i przyjmował ewentualne uwagi Specjalista ds. Służby Zieleni - Pan Waldemar Walento. 

Wypełnione formularze należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2012 roku do siedziby ZDiSK jw.

top_baner
do góry