Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Konsultacje projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

Aktualności 17 Sierpnia 2016

W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku” prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. Program rewitalizacji powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. Rewitalizacja jest procesem, który powinien być realizowany na obszarach, gdzie występują w ponadprzeciętnej skali problemy społeczne oraz powiązane z nimi problemy gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe. Dlatego, w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że program rewitalizacji będzie realizowany w dzielnicy Czerwionka i dzielnicy Leszczyny. Na potrzeby formułowania programu zrealizowano cykl spotkań oraz badania ankietowe na temat sytuacji i problemów dzielnic, w których udział wziąć mógł każdy z mieszkańców obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w Wydziale Programowania i Funduszy Zewnętrznych, Aleja  Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

 

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 7 września 2016r. na adres bfz@czerwionka-leszczyny.com.pl

Do pobrania:


do góry